Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen omdat materiële zaken en middelen ontbreken binnen het gezin. Kinderen van de Voedselbank is een jonge en ambitieuze stichting die is ontstaan vanuit compassie met kinderen in armoede. In 2013 namen enkele vrijwilligers het initiatief om de gevolgen van kinderarmoede in Nederland te bestrijden. Dit deden zij vanuit het besef dat ieder kind het recht heeft om onbezorgd op te groeien.

Wist u…

  • Dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren?
  • Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen?
  • Dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van andere lopen?
  • Dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen?
  • Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt.
  • Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen !!?

Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland.

Wil jij samen met BUYLAU hieraan bijdragen? Alle kleine beetjes helpen.

You have successfully subscribed!
This email has been registered